Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:

Rejestracja NIP: 627-273-24-30
Rejestracja REGON: 242938836
Rejestracja KRS: 0000420985

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS: aktualny plik
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach US: aktualny plik

Zeznanie CIT-8 za 2015 rok: plik do pobrania
Zeznanie CIT-8 za 2014 rok: plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok: plik do pobrania

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok: plik do pobrania
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok: plik do pobrania
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok: plik do pobrania
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok: plik do pobrania
Sprawozdanie finansowe za 2012 rok: plik do pobrania 

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok: plik

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok: plik

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok: plik