Zainwestuj w Nieruchomości

Inwestycja w nieruchomości, to jedna z najbezpieczniejszych metod lokowania środków finansowych. Ryzyko utraty kapitału jest w tym wypadku wyjątkowo niskie, zaś stopa zysku – szczególnie w obecnych warunkach – wysoka.

Inwestycja w kamienice – na Górnym Śląsku – regionie stale rozwijającym się gospodarczo, atrakcyjnym dla zagranicznych przedsiębiorców, dysponującym niespożytkowanymi zasobami energii i zaangażowania mieszkańców – jest gwarancją sukcesu. Trzeba też zwrócić uwagę, na fakt iż Katowice bardzo dynamicznie prowadzą remonty dróg, budowane są nowe miejsca parkingowe, galerie, powstają kolejne duże biurowce.

Cały rozwój Górnego Śląska powoduje ogromne zapotrzebowanie na mieszkania, dla własnego użytku jak i inwestycyjne pod najem krótko- i długoterminowy.

Nasza spółka w ofercie inwestycyjnej posiada mieszkania od 24 m2 do 168 m2, jedno jak i kilku pokojowe, na życzenie klienta możemy dzielić mieszkanie na pokoje pod najem, jak i kilkupokojowe mieszkanie na mniejsze kawalerki z łazienkami.

Więcej informacji o naszej ofercie oraz pełną prezentację spółki znajdziesz na stronie:
relacje.slaskiekamienice.pl


 

Formularz Inwestora

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Zapis do newslettera
 TAK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia akcji, obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).