Zainwestuj w Nieruchomości

Inwestycja w nieruchomości, to jedna z najbezpieczniejszych metod lokowania środków finansowych. Ryzyko utraty kapitału jest w tym wypadku wyjątkowo niskie, zaś stopa zysku – szczególnie w obecnych warunkach – wysoka.

Inwestycja w kamienice – na Górnym Śląsku – regionie stale rozwijającym się gospodarczo, atrakcyjnym dla zagranicznych przedsiębiorców, dysponującym niespożytkowanymi zasobami energii i zaangażowania mieszkańców – jest gwarancją sukcesu. Trzeba też zwrócić uwagę, na fakt iż Katowice bardzo dynamicznie prowadzą remonty dróg, budowane są nowe miejsca parkingowe, galerie, powstają kolejne duże biurowce.

Cały rozwój Górnego Śląska powoduje ogromne zapotrzebowanie na mieszkania, dla własnego użytku jak i inwestycyjne pod najem krótko- i długoterminowy.

Nasza spółka w ofercie inwestycyjnej posiada mieszkania od 24 m2 do 168 m2, jedno jak i kilku pokojowe, na życzenie klienta możemy dzielić mieszkanie na pokoje pod najem, jak i kilkupokojowe mieszkanie na mniejsze kawalerki z łazienkami.

Więcej informacji o naszej ofercie oraz pełną prezentację spółki znajdziesz na stronie:
relacje.slaskiekamienice.pl


 

Formularz Inwestora

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Zapis do newslettera
 TAK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Stanisława Moniuszki 10/1 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych na temat działalności i prowadzonych projektów.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z pozn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia akcji, obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Stanisława Moniuszki 10/1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu przekazywania istotnych danych i informacji na temat działalności firmy Śląskie Kamienice S.A. oraz jej podmiotów zależnych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na realizację celu przetwarzania jednak nie dłużej niż 5 lat. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu spełnienia obowiązku informacyjnego przez Śląskie Kamienice S.A. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich.