Polityka dywidendy

Spółka Śląskie Kamienice S.A. regularnie wypłaca dywidendy z zysku akcjonariuszom.
Pierwsza wypłata miała miejsce w 2013 roku.

2013 – 1 337,70 zł
2014 – 271 815,44 zł
2015 – 800 000,00 zł
2016 – 1 000 000,00 zł
2017 – 1 041 946,40 zł