Properties Grid Template

Katowice, ul. Słowackiego 39

7 lokali mieszkalnych , 6 lokali usługowych, 1 budynek usługowy

Katowice, ul. Kopernika 3 / Styczyńskiego 1, 3, 5

2 lokale mieszkalne, 1 lokal usługowy

Chorzów, ul. Armii Krajowej 55

17 lokali mieszkalnych oraz całe poddasze

Katowice, S. Moniuszki 5

2 lokale mieszkalne, 1 lokal usługowy

Katowice, S. Moniuszki 10 i 12

Poddasze o powierzchni 309m2 (11 kawalerek w pakiecie)