Raport Berg Holding 1/2020

ZMIANA TERMINU ZAWARCIA UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej jako: Emitent_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 43/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości i umowy najmu, tj. zabudowanej działki gruntu położonej w Katowicach przy Placu Wolności numer 2 i ulicy Sokolskiej numer 1 _Dzielnica Śródmieście-Załęże_, wpisanej do księgi wieczystej numer KA1K/00050423/8, zabudowanej pięcioma budynkami _dalej: „Nieruchomość”_ informuje, że na mocy umowy przedwstępnej zakupu Nieruchomości zawartej z nowym właścicielem Nieruchomości, Sprzedający zobowiązał się sprzedać Emitentowi Nieruchomość za cenę w kwocie 8.000.000 zł netto a Emitent zobowiązał się do zakupu Nieruchomości za wskazaną cenę w stanie wolnym od niezaakceptowanych obciążeń i roszczeń osób trzecich do dnia 30 kwietnia 2020 Roku.

Compare Listings

Tytuł Cena Status Typ Powierzchnia Cel Sypialnie Łazienki