Raport Berg Holding 2/2020

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży pakietu 6 lokali za cenę łączną w kwocie 1.712.523,00 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: „Emitent”_, informuje o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 6 lokali _dalej: „Umowa”_, położonych w budynku biurowym przy ul. Henryka Dąbrowskiego 22 w Katowicach, usytuowanym na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 80 o powierzchni 0,1304 ha, położoną w województwie śląskim w Katowicach, obręb dzielnica Śródmieście-Załęże, dla której Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze: KA1K/0024310/2 _dalej: „Nieruchomość”_.

Na mocy Umowy, Emitent zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Kupującego 6 lokali, położonych w wyżej opisanej nieruchomości, za cenę w kwocie 1.712.523,00 zł, a Kupujący zobowiązał się do zakupu Nieruchomości za wskazaną cenę, w stanie wolnym od wszelkich niezaakceptowanych obciążeń, roszczeń osób trzecich oraz w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu opisanego w Umowie oraz zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Compare Listings

Tytuł Cena Status Typ Powierzchnia Cel Sypialnie Łazienki