Zawiadomienie o odwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Śląskie Kamienice S.A. w dniu 13 marca 2023 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do zwołanego na dzień 13 marca 2023 roku Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii A, a także w oparciu o sporządzoną listę obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu, którzy na 7 dni przed terminem...

Read More

Zawiadomienie o nieodbyciu się Zgromadzenia Obligatariuszy

Obligatariusze Obligacji serii A wyemitowanych przez Śląskie Kamienice S.A. Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do zwołanego na dzień 20 lutego 2023 roku Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii A, a także w oparciu o sporządzoną listę obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w...

Read More

To dobry czas na inwestycję.

Rynek nieruchomości na Śląsku wciąż się rozwija. To dobry czas na inwestycję. Czynienie nakładów w nieruchomości na Górnym Śląsku zawsze stanowiło ogromne wyzwanie. Okazuje się, że mimo wysoko postawionej poprzeczki jest to jedna z najbezpieczniejszych i najbardziej opłacalnych metod pomnażania kapitału. Osoby planujące zakup całych budynków...

Read More

Raport Berg Holding 29/2020

Zawarcie umowy zakupu zespołu 3 kamienic w centrum miasta Katowice BERG HOLDING S.A. Zarząd Emitenta Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej jako:"Spółka", "Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę...

Read More

Raport Berg Holding 6/2020

Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. Zarząd Emitenta Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej jako:"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że zawarł przedwstępną umowę zakupu nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 1.630 m2, położonej w województwie śląskim, w Katowicach przy ul. Kozielskiej w Katowicach,...

Read More

Raport Berg Holding 2/2020

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży pakietu 6 lokali za cenę łączną w kwocie 1.712.523,00 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: "Emitent"_, informuje o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 6 lokali _dalej: "Umowa"_, położonych w budynku biurowym przy ul. Henryka Dąbrowskiego 22 w...

Read More

Raport Berg Holding 1/2020

ZMIANA TERMINU ZAWARCIA UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej jako: Emitent_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 43/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości i umowy najmu, tj. zabudowanej działki...

Read More

Compare Listings

Tytuł Cena Status Typ Powierzchnia Cel Sypialnie Łazienki