Raport Berg Holding 29/2020

Zawarcie umowy zakupu zespołu 3 kamienic w centrum miasta Katowice BERG HOLDING S.A.

Zarząd Emitenta Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej jako:”Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę zakupu zespołu trzech kamienic w centrum miasta Katowice, tj. nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 1.630 m2, położonej w województwie śląskim, w Katowicach przy ul. Kozielskiej, zabudowanej trzema budynkami mieszkalnymi o numerach 5,7 i 9 o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 2.500 m2 oraz budynkami niemieszkalnymi. W podwórzu nieruchomości znajduje się parking.

Emitent nabył przedmiotową nieruchomość za cenę łączną w wysokości 4.000.000,00 zł w celu prowadzenia bieżącej działalności opartej na zakupie, remoncie i sprzedaży nieruchomości.

Compare Listings

Tytuł Cena Status Typ Powierzchnia Cel Sypialnie Łazienki